45% do Kolektorów Słonecznych z NFOŚiGW

Dotacja do kolektorów to dobry sposób by ograniczyć koszty zakupu i montażu zestawu solarnego

Zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie pozyskania dopłat do kolektorów słonecznych. Posiadamy duże doświadczenie w realizacji wielu projektów montażowych finansowanych z NFOŚiGW.

DZIĘKI NAM, NIE PONOSZĄ PAŃSTWO DODATKOWYCH KOSZTÓW.

Cały pakiet usług, łącznie z pomocą w pozyskaniu dofinansowania, oferujemy Państwu za cenę zestawu wraz z montażem, bez dodatkowych opłat.
Dzięki kompleksowości usług proponowanych przez nas otrzymujecie Państwo pewność szybkiej, sprawnej realizacji przedsięwzięcia.

Program dopłat

Program realizowany jest przez NFOŚiGW przy współpracy z 6 bankami. Dotacja jest udzielane do spłaty kapitału kredytu bankowego na zakup i montaż kolektorów słonecznych (jest to częściowa forma dopłat w wysokości do 45%).

Beneficjenci dotacji do kolektorów słonecznych

Dofinansowania do solarów kierowane jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Z dopłat mogą korzystać także rolnicy jednak w tym przypadku kolektory słoneczne nie mogą być wykorzystane w działalności związanej z rolnictwem.

W przypadku montażu kolektora na budynku, który w części wykorzystywany jest w działalności gospodarczej, koszty kwalifikowane zmniejszają się proporcjonalnie np. gdy działalność gospodarcza prowadzona jest na 30% całkowitej powierzchni to koszt na dofinansowanie zmniejsza się o te 30%. W sytuacji gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% budynku, wtedy nie ma możliwości ubiegania się o dopłatę.

Dofinansowanie

Dofinansowanie do kolektorów stanowi 45% kosztów do zakupu i instalacji. Koszt kwalifikowany nie może być większy niż 2250 zł brutto w przeliczeniu na 1m2 całkowitej powierzchni. Dopłata do solarów połączona jest z kredytem bankowym i wykorzystana jest na jego częściową spłatę. Sam kredyt może być udzielony na wyższą kwotę, ale dopłatą objęta jest tylko ta część odpowiadająca kosztom kwalifikowanym.
Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od otrzymanej dotacji (18 lub 32%) oraz koszty obsługi kredytu przyczyniają się do pomniejszenie dofinansowani. Efektywna dotacja na kolektor wynosi około 31% kosztów kwalifikowanych (przy 18% podatku dochodowym).

Koszty kwalifikowane dopłat

Dotacje na kolektory słoneczne mogą być wykorzystane wyłącznie na sfinansowanie: kosztu nowej instalacji solarnej (w szczególności: kolektora słonecznego zasobnika, aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki, i przewodów instalacyjnych), kosztu zakupu ciepłomierza – musi spełniać normy PN EN 1434), kosztu projektu budowlano-wykonawczego oraz koszty zapłaconego podatku VAT (chyba że beneficjentowi przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot podatku). Kolektory objęte dotacją muszą posiadać odpowiedni polski albo europejski certyfikat zgodności z normami (nie starszy niż 5 lat).

Kredyt z dotacją na solary

Kredyt z dofinansowaniem do kolektorów słonecznych można otrzymać w jednym z 6 banków, które podpisały z NFOŚiGW umowę o współpracę: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A. , Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, Mazowiecki Bank Regionalny S.A., Warszawski Bank Spółdzielczy.
Dotacja udzielana jest bezgotówkowo po przedstawieniu przez kredytobiorcę faktur za instalacje (opłacone zostaną tylko koszty kwalifikowane) oraz po podpisaniu „Protokołu końcowego odbioru Przedsięwzięcia”.
Uwaga: Data faktury dokumentującej zakupi i montaż instalacji kolektorów nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku do banku.

Więcej informacji:
Program Priorytetowy – Dopłaty do Kredytów na Zakup Kolektorów Słonecznych –
z dnia 20 listopada 2012

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą i do kontaktu z Nami.

Zadzwoń: +48 790 662 420

Zadaj Nam pytanie:

Temat

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Tę stronę znaleziono dzięki frazom:

  • kolektory słoneczne dofinansowanie
  • solary dofinansowanie
  • dotacje na kolektory słoneczne
  • solary słoneczne dofinansowanie
  • dotacje na solary
  • dofinansowanie do kolektorów słonecznych