Zmiana w programie dopłat do kredytów na solary

Z dniem 20 listopada 2012 roku zostały zaakceptowane zmiany w programie dopłat do kredytów na zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych. Zmiany zaczną obowiązywać od 01.01.2013 r. i uwzględniają:

  • obniżenie jednostkowego kosztu kwalifikowanego, obecnie będzie wynosił 2250 zł/m2 (wcześniej 2500 zł/m2)
  • wykonawca inwestycji musi udzielić gwaranci w okresie 3 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji i przekazania do eksploatacji (umowa z wykonawcą musi zawierać ten zapis)
  • gwarancja producencka  kolektorów słonecznych nie może być krótsza niż 5 lat

 
Dodatkowo został zwiększony budżet programu na 2012 o 10 mln zł.

Więcej informacji:
Program Priorytetowy – Dopłaty do Kredytów na Zakup Kolektorów Słonecznych z dnia 20 listopada 2012