Więcej pieniędzy na dopłaty do kolektorów

Program dopłaty do kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych
został ogłoszony w czerwcu 2010 r. Na cały program (tzn. na lata 2010 – 2015) przeznaczono 300 mln zł. Program od początku cieszy się dużym zainteresowaniem. W zaledwie w ciągu dwóch lat zostało złożonych 25 tyś wniosków na sumę dopłat 160 mln zł, przy takiej skali wykorzystania środków budżet zostałby wyczerpany w 2012, dlatego zdecydowano się o powiększenie budżetu o 150 mln zł. Program został wydłużony i środki będą wypłacane do końca 2015.

Z badań prowadzonych wśród gospodarstw, które przez rok wykorzystywały instalacje solarne wynika, że 93 procent respondentów potwierdziło ograniczenie zużycia. Opinie dotyczące użytkowania kolektorów pokazują zasadność Programu Dopłat z NFOŚiGW