Zasada Działania Pomp Ciepła

Przy pomocy pompy ciepła ma miejsce przepływ ciepła ze strefy o temperaturze niższej do strefy o temperaturze wyższej. Głównymi elementami pomp są: parownik, sprężarka, skraplacz oraz zawór rozprężny

Więcej →