Podatek od dotacji na kolektory słoneczne

Otrzymane dofinansowanie do kredytu na zakup i montaż zestawu solarnego jest przychodem w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1 pkt 9) i należy ją uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym.
Opodatkowanie występuje na zasadach ogólnych.

NFOŚiGW przekazuje informację podatkową PIT-8c najpóźniej do 28 lutego roku następującego po roku kalendarzowym, w którym przekazano dopłatę na kolektory słoneczne.