Parametry modułów fotowoltaicznych

Poniżej przedstawiamy podstawowe parametry techniczne, które charakteryzują moduły fotowoltaiczne.

STC (standardowe warunki testowe, ang. standard test conditions) – wartość według której dokonuje się pomiarów nominalnej mocy (warunki : promieniowanie słoneczne 1000W/m2 przy 25oC), jest podawana w jednostkach Wp. Standard stosują wszyscy producenci modułów co umożliwia porównanie sprawności modułów PV (także kolektory słoneczne).

AC (prąd przemienny, ang. alternating current, ) – jest to prąd okresowo zmienny w którym wartości chwilowe zmieniają się z określoną częstotliwością w sposób powtarzalny. Prąd przemienny przyjmuje naprzemiennie wartości ujemne i dodatnie (najbardziej pożądany stan jest wtedy, gdy wartość średnia całookresowa (składowa stała) jest równa 0.
Największe znaczenie praktyczne ma prąd o przebiegu sinusoidalnym, jednak czasami dochodzi do zakłóceń wtedy przebieg nosi nazwę odkształconego. Prąd przemienny typowy jest dla środowiska urządzeń domowych działających w napięciu 230V-AC

DC (prąd stały, ang. direct current) – prąd ten charakteryzuje się stałym kierunkiem przepływu oraz wartością natężenia, w przypadku wartości chwilowej dostarczonej mocy to jest ona stała, co jest istotne dla układów przetwarzania i wzmacniania sygnału. Na ogół  prądem stałym zasila się półprzewodnikowe układy elektroniczne, zaletą takiego rozwiązania jest bezpośrednie zasilanie z przenośnych źródeł energii (np. akumulatory). Prąd stały jest typowy dla środowiska układów PV produkujących prąd stały.

ISC (prąd zwarcia, ang. short circuit current) – jest to maksymalny prąd uzyskany w warunkach optymalnych (STC – standardowe warunki testowania) przez moduł fotovoltaiczny, który pracuje bez odbioru prądu (bez obciążenia) – wyrażamy w jednostkach A

Impp (prąd w punkcie mocy maksymalnej, ang. operating current) jest to prąd maksymalny uzyskany przez moduł PVw warunkach optymalnych (STC = 1000W/m2 przy 25oC). Moduł jest podłączony do odbiornika prądu (wyrażamy w jednostkach A)

Voc (napięcie rozwarcia, ang. operating circuit current) jest to maksymalne napięcie uzyskane w warunkach STC przez moduł, który pracuje bez odbioru prądu (bez obciążenia) – wyrażamy w jednostkach Vdc

Vmpp (napięcie w punkcie maksymalnej mocy, ang. operating voltage) jest to maksymalne napięcie uzyskane w standardzie STC przez moduł fotowoltaiczny, pracujący pod obciążeniem (odbiór prądu) – wyrażamy w jednostkach Vdc

Pmpp (moc w punkcie mocy szczytowej, maksymalnej, ang. maximum power point) maksymalna moc uzyskana w optymalnych warunkach (STC), wyrażana jest w Wp.

Watt Peak – szczytowa moc prądu zgodnie ze standardami STC wyrażana w Wp (p-peak). Moduły fotowoltaiczne produkuje się o mocach nie przekraczających 250Wp (większe moce uzyskujemy przez łączenie paneli)