Natężenie i Nasłonecznienie Słońca

Natężenie promieniowania słońca definiujemy jako chwilową wartość
gęstości mocy padającą na powierzchnie jednego m2 w jednostce czasu. Natężenie podawane jest najczęściej w W/m2. Natężenie promieniowania słonecznego, które dociera do górnych warstw atmosfery określa się jako stałą słoneczną (przy średniej odległości Ziemia-Słońce wynosi 1366,1 W/m2).
W przypadku natężenia promieniowania docierającego do powierzchni ziemi, ulega ono ciągłym zmianom w przedziale nawet od 100 do 800 [W/m2] podczas dnia (w bezchmurne dni może osiągać nawet 1000 W/m2).

Natezenie slonca

Często natężenie promieniowania słońca mylone jest z nasłonecznieniem, które stanowi sumę natężeń w czasie i na danej powierzchni. Nasłonecznienie najczęściej przedstawione jest  w jednostce kWh/m2. Dobierając zestaw solarny, należy pamiętać że nasłonecznienie jest najważniejszym parametrem doboru

Naslonecznienie w Polsce

Istnieje jeszcze parametr usłonecznienie,  jako to liczba godzin słonecznych (czas podany w godzinach) podczas których na powierzchnię ziemi padają bezpośrednio promienie słoneczne Parametr ten opisujący przede wszystkim warunki pogodowe i w przypadku układów solarnych służy do szacowania warunków pracy instalacji np. do wyznaczania liczby godzin pracy pompy cyrkulacyjnej w instalacji solarnej.  Usłonecznienie opisują warunki, które determinują opłacalność eksploatacyjną instalacji, np. średnia wieloletnia wartość usłonecznienia, jest największa w Polsce dla Kołobrzegu i wynosi 1624 h/rok.

Warunki meteorologiczne w Polsce cechują się nierównomiernym rozkładem promieniowania słonecznego w całym cyklu rocznym. Zaledwie na sześć miesięcy w sezonie (wiosna – lato tj. początek kwietnia do końca września) przypada 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia. Podczas całego roku dni trwają ok. 4500 godzin, latem aktywność słońca osiąga 16 godzin dziennie, natomiast zimą aktywność skraca się do zaledwie 8 godzin dziennie.

Tę stronę znaleziono dzięki frazom:

  • nasłonecznienie w polsce 2012
  • nasłonecznienie