Kredyty Banku BOŚ na OZE

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) jest instytucją działającą w obszarze proekologicznym, tzn. posiada instrumenty finansujące, wspierające projekty OZE (farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne itp.). Bank swoje produkty (głównie preferencyjne kredyty) kieruje do klientów indywidualnych jak i korporacyjnych, wspierają także działania samorządów oraz wspólnot mieszkaniowych. BOŚ daje także możliwość finansowania przedsięwzięcia poprzez kredyt inwestycyjny, jednak jest to rozwiązanie droższe od preferencyjnych kredytów.
W przypadku instalacji fotowoltaicznych ilość dostępnych kredytów i pożyczek w Polsce jest niewielka, wynika to z faktu że rynek jest jeszcze niewielki. Wydaje się jednak, że wraz z rozwojem fotowoltaiki pojawią się instrumenty, które będą dedykowane tego typu inwestycjom.

Poniżej przedstawiamy aktualną propozycję kredytową banku BOŚ, dotyczącą OZE.

 • Kredyt z Dobrą Energią – jest to kredyt dedykowany projektom polegającym na budowie: biogazowni, farm wiatrowych, instalacji energetycznego wykorzystania biomasy oraz instalacji wykorzystujące inne odnawialne źródła energii (słońca i energii geotermalnej). Kredyt można także wykorzystać do pokrycie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku VAT związanego z projektem oraz sfinansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy projektu.
  Kredyt oferowany jest jednostkom samorządu terytorialnego, spółkom komunalnym oraz MŚP.
 • Kredyt z dopłatami NFOSIGW – jest to oferta banku BOŚ we współpracy z  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegająca na udzieleniu preferencyjnego kredytu z dopłatami do oprocentowania wnoszonymi przez NFOŚiGW. Kredyt udzielany jest: osobom fizycznym, małym i średnim przedsiębiorcom, a także jednostkom samorządów terytorialnych.
  Dopłaty do oprocentowania preferencyjnego kredytu udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Kredyt EkoOszczędny – przedmiotem kredytowania są Inwestycje prowadzące do oszczędności w zużyciu energii elektrycznej (można to powiązać z fotowoltaiką), energii cieplnej, wody, surowców wykorzystywanych do produkcji. Z kredytów mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe jednostki samorządów terytorialnych.
 • Ekologiczny Kredyt Hipoteczny – jest to oferta skierowana do odbiorców indywidualnych. Propozycja ta spełnia warunki tradycyjnego kredytu hipotecznego i skierowane jest na zakup domów niskoenergetycznych, pasywnych lub posiadających odnawialne źródło energii w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych lub instalacji odzysku ciepła z wykorzystaniem rekuperatora.
 • Kredyt EkoMontaż – kredyt oferowany jest: jednostkom samorządu terytorialnego, spółkom komunalnym, spółdzielniom mieszkaniowym oraz dużym, średnim i małym przedsiębiorstwom. Kredyt może finansować zakup i/lub montaż urządzeń (solary, pompy ciepła, rekuperatory, systemy dociepleń budynków itp.) i wyrobów służących ochronie środowiska
 • Kredyt EnergoOszczędny – jest to kredyt na inwestycję prowadzące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej (w tym fotowoltaika). Kredyt skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych.
 • Kredyt z Klimatem –  to długoterminowe finansowanie przeznaczone na inwestycje skierowane na zmniejszenie zużycia energii, prowadzące do ograniczenia emisji CO2, poprzez: instalację pomp ciepal, kolektorów słonecznych, termomodernizację. Kredyt skierowany jest do mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, fundacjom, przedsiębiorstwom komunalnym, dużym przedsiębiorstwom, także działającym w formie spółdzielni, jednostkom samorządu terytorialnego, oraz wspólnotom oraz spółdzielniom mieszkaniowym.
 • Kredyt EKOodnowa dla firm – jest to długoterminowy kredyt  przeznaczony na realizowanie przedsięwzięć które  mają zwiększyć wartość majątku trwałego. Inwestycje te muszą być przyjazne środowisku a uzyskany kapitał można wykorzystać na odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, fotowoltaika), termomodernizację i inne projekty o charakterze proekologicznym.
 • Kredyt we współpracy z WFOSiGW – Oferta kredytowa jest zróżnicowana w zależności od województwa,  w którym realizowana jest inwestycja.  O kredyt można ubiegać się na modernizację systemów grzewczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 

*zdjęcie pochodzi ze strony: www.klimaschutzagentur.org