Kolektory słoneczne

Kolektor słoneczny (solary) – urządzenie które zamienia energię promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną, która przenoszona jest przez nośnik ciepła (ciecz – glikol, woda lub gaz – powietrze).

Kolektory słoneczne można podzielić na:
• płaskie próżniowe,
• próżniowo-rurowe (nazywane też próżniowymi, w których rolę izolacji spełniają próżniowe rury),
• płaskie: gazowe, cieczowe, dwufazowe,
• skupiające (na ogół cieczowe),
• specjalne (np. izolacje transparentne, okna termiczne).

Kolektor próżniowo-rurowy składa się z:
•   rur próżniowych, w których znajduje się element zbierający ciepło – absorber. Próżnia w rurach poprawia efektywność działania kolektora w obszarach  geograficznych takich jak np. Polska, sprawia ona że absorpcja ciepła słonecznego nie jest uzależniona w znacznym stopniu od temperatury zewnętrznej, dzięki temu możemy osiągnąć zyski ciepła nawet w mroźne zimowe słoneczne dni,
• kolektory próżniowe mogą posiadać zwierciadło, które pomaga doświetlić absorber ze strony odsłonecznej. Zwierciadło znajduje się poza rurami próżniowymi lub  niektóre  jest naniesione na rurkę próżniową (zależne jest to od producenta

Kolektor płaski składa się z:
• przezroczyste pokrycie
• absorber (np.: blacha miedziana, która jest pokryta powłoką selektywną),
• wymiennik ciepła (na ogół rurki),
• izolacja (wełna mineralna lub pianka poliuretanowa).

Sprawność kolektorów:

Sprawność kolektora jest to stosunek energii odebranej do ilości promieniowania docierającego do kolektora. W przypadku kolektora płaskiego Sprawność znacznie spada wraz ze wzrostem różnicy temperatur pomiędzy czynnikiem roboczym a środowiskiem. W przypadku kolektorów próżniowych teoretycznie nie ma takiego problemu (dzięki próżni)
Kolektory skupiające jako ciekawostko – W kolektorach tego typu promienie słoneczne są odbijane w kierunku absorbera ( który jednocześnie jest wymiennikiem ciepła). Sprawność uzależniona jest od kierunku padania promieni słonecznych, by utrzymać na wysokim poziomie, kolektor musi poruszać się zgodnie z pozornym ruchem słońca, zwiększa to znacząco koszty instalacji.

Kolektory słoneczne wykorzystywane są do:
•    podgrzewania wody użytkowej (cwu),
•    wspomagania ogrzewania centralnego (co),
•    podgrzewanie wody basenowej,
•    chłodzenia budynków,
•    wytworzenia ciepła technologicznego.