Hybrydowe Kolektory (PVT)

PVT (Photovoltaic Thermal – tzw. hybrydowe kolektory) – są to konstrukcje hybrydowe, czyli połączenie panelu fotowoltaicznego z kolektorem słonecznym. Rozwiązania tego typu pozwalają na lepsze zagospodarowanie powierzchni pod instalację oraz zwiększenie ogólnej efektywności wykorzystania energii słonecznej (np. wykorzystanie tzw. „ciepła odpadowego” z ogniw PV).

Takie połączenie hybrydowe ma duże zalety, przede wszystkim chłodzenie ogniw co zwiększa wydajność (przy wzroście temperatury ogniw maleje zdolność do konwersji promieniowania słonecznego), odbywa się to dzięki przepływającemu przez kolektor płynu chłodzącego, efekt ten powoduje także dostarczenie ciepła i podgrzanie wody użytkowej.
Inną zaletą jest to że systemy tego typu pozwalają otrzymać ciepłą wodę i prąd elektryczny przy pomocy jednej instalacji (jest to korzystne zwłaszcza w przypadku ograniczonej powierzchni na montaż instalacji słonecznej).

Systemy hybrydowe możemy podzielić na:

  • hybrydy chłodzone wodą – systemy oparte na budowie kolektora płaskiego cieczowego. Pod panelem fotowoltaicznym znajduje się absorber i wężownica przez którą przepływa czynnik grzewczy odbierający ciepło z ogniw. Systemy hybrydowe tego typu podłączane są do instalacji grzewczej w taki sam sposób jak tradycyjne kolektory słoneczne.
  • hybrydy chłodzone powietrzem – systemy oparte na budowie kolektora powietrznego (rozwiązania tego typu są mało znane w Polsce). Tutaj czynnikiem grzewczym jest powietrze, które przepływa pod ogniwami fotowoltaicznymi. Są to systemy znacznie tańsze i prostsze w budowie. Stosuje się je w miejscach zapotrzebowanie na ciepłe powietrzeRozwiązanie tego typu ma także wady tzn. obecne rozwiązania mają niski transfer ciepła z ogniw do absorbera odbierającego ciepło. Spowodowane jest to samą technologią produkcji – całe moduły PV są przyklejane do metalowego absorbera odbierającego ciepło. To połączenia znacznie ogranicza możliwości odzysku energii cieplnej z ogniw. Jednak już istnieją na rynku rozwiązania które niwelują to ograniczenie.

Hybrydowy kolekto słoneczny (PVT) stanowi krok naprzód w stosunku do klasycznych kolektorów w zakresie poprawy efektywności działania paneli fotowoltaicznych, zapewniając jednoczesne przetwarzanie promieniowania słonecznego na ciepło i energię elektryczną przez jeden system.

Tę stronę znaleziono dzięki frazom:

  • ogniwa hybrydowe
  • kolektory hybrydowe
  • kolektory hybrydowe cena
  • kolektor hybrydowy
  • kolektor pvt