Fotowoltaika

Fotowoltaika – jest to obszar nauki która zajmuje  się zamianą energii słonecznej w energię elektryczną, inaczej konwersją promieniowania słonecznego w prąd elektrycznego wykorzystując zjawisko fotowoltaiczne.
Badania fotowoltaiczne mają na celu efektywnie wytworzyć energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Obecnie sama nauka bardzo dynamicznie się rozwija  i szacuje się że będzie coraz powszechniej stosowana.
Zjawisko fotowoltaiczne jako pierwszy zauważył w roku 1839 Antoni Cezar Becquerel.

Samo zjawisko  fotowoltaiczne znajduje coraz większe zastosowanie (mimo wysokich kosztów wytwarzania prądu, w porównaniu ze źródłami konwencjonalnymi). Rosnąca potrzeba stosowania ekologicznych rozwiązań w wytwarzaniu prądu oraz dostępność promieniowania słonecznego (praktycznie wszędzie), przyczyniają się do rozwoju fotowoltaicznej nauki.

Ogniwa fotowoltaiczne produkuje się z krzemu krystalicznego. Pojedyncze ogniwo może wygenerować od 1 do 7 W. Ogniwa są produkowane w panelach o powierzchni dochodzącej do 1m2. Ogniwa fotowoltaiczne stosowane są przede wszystkim w technice kosmicznej (ich zaletą jest żywotność – nawet 30 lat). Stosowane są także jako źródło zasilania samodzielnych urządzeń np. świateł drogowych, ładowanie akumulatorów itp. Coraz częściej stosuje się w budownictwie, szczególnie w budynkach oddalonych od sieci energetycznych.

Obecnie prowadzi się wiele prac badawczych, które mają na celu wytworzenie jak najtańszej energii z energii słonecznej.
Dzięki takim pracą powstaje coraz więcej elektrowni słonecznych (helioelektrowni).

Farma Fotowoltaiczna

źródło: first solar

Tę stronę znaleziono dzięki frazom:

  • farma fotowoltaiczna