Farma Fotowoltaiczna – realizacja inwestycji

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną charakteryzuje się krótkim procesem realizacji, jest to ogromna zaleta. Proces wykonania inwestycji fotowoltaicznej jest znacznie krótszy (trwa około kilku miesięcy) i mniej skomplikowany niż w przypadku farm wiatrowych (może trwać nawet 6 lat i wymagane są liczne zgody środowiskowe).

 

Realizacja Inwestycji (krok po kroku)

 • Lokalizacja – wybór odpowiedniego miejsca jest bardzo istotny, działka powinna posiadać możliwość zbudowania instalacji opartej o konstrukcję wbijaną do ziemi i oczywiści posiadać miejsce podłączenia do sieci. Budowa farmy zaczyna się od zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym (niestety w przypadku zgłoszenia nie ma jednolitych zasad w urzędach). Najlepiej by działka nie posiadała planu zagospodarowania przestrzennego (w niektórych wypadkach wymagana jest decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku) i znajdowała się blisko Głównego Punktu Zasilającego (GPZ). Szacuje się, że 1MV farma fotowoltaiczna zajmuje około 2 ha.
 • Projekt koncepcyjny – działka musi mieć warunki przyłączeniowe do zakładu energetycznego (daje to gwarancję podłączenia do sieci i sprzedaży energii). Wniosek do energetyki zawiera specyfikację urządzeń (baterie słoneczne, inwertery, itp. – parametry techniczne), opis inwestycji, wstępny kosztorys, plan położenia elektrowni (plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu względem istniejącej sieci, ulic i obiektów budowlanych) oraz dokumenty poświadczające: KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty potwierdzające  tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu.  Projekt koncepcyjny jest niezbędny przy ubieganiu się o kredyt lub o dofinansowanie z funduszy unijnych.
 • Warunki przyłączenia – wydawane są przez dystrybutora w ciągu 150 dni po złożeniu wniosku wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci (określa ona termin wykonania przyłącza oraz narzuca wielkość opłaty przyłączeniowej wraz z terminem płatności). Trzeba także wnieść zaliczkę za zdeklarowany kW. Warunki przyłączenia i umowa ważne są przez dwa lata.
  Ważne jest to by działka dawała możliwość przyłączania do sieci deklarowanej wielkości instalacji, może się zdarzyć że wpięcie do linii energetycznej jest nie możliwe (brak wolnych mocy). Im wyższe będzie napięcie przyłączeniowe sieci tym większy będzie koszt przyłączenia. Do mocy ok. 100kWp elektrownię można przyłączyć do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. Farmę słoneczną do kilku MW  przyłącza się do sieci średniego napięcia bezpośrednio za pomocą transformatora, a przy większych mocach (kilka – kilkanaście MW) konieczne jest poprowadzenie linii do GPZ
 • Koncesjazostaje przyznana przez Urząd Regulacji Energetycznej po złożeniu wniosku wraz z załącznikami. O koncesję można się ubiegać w momencie, gdy już posiadamy pozwolenie na budowę, warunki przyłączenia oraz umowę przyłączeniową. Wydanie koncesji powinno być poprzedzone otrzymaniem promesy (gwarancja wydania koncesji).
 • Budowa – po wykonaniu w/w etapów można przystąpić do budowy instalacji fotowoltaicznej. Czas budowy zależy od wielkości farmy i trwa kilka-kilkanaście tygodniu.
 • Ostatnie działania – uzyskanie koncesji od URE, rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii (pozwoli to na obrót zielonymi certyfikatami), uruchomienie oraz odbiór elektrowni fotowoltaicznej przez energetykę

 

Wymagane formalności wynikają z obecnie funkcjonującego prawa i mogą zniechęcać inwestorów, dlatego proponujemy pomoc w kwestiach formalnych i technicznych przy realizacji projektów farm fotowoltaicznych.

 

Tę stronę znaleziono dzięki frazom:

 • farmy fotowoltaiczne
 • farma fotowoltaiczna koszt
 • koszt budowy farmy fotowoltaicznej
 • farmy fotowoltaiczne dofinansowanie
 • farmy fotowoltaiczne koszty
 • budowa farmy fotowoltaicznej