Dopłaty do kredytów na domy energooszczędne

Państwa członkowskie, na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. ) są zobowiązane by do końca 2020 r. nowo powstające budynki były wysoce energooszczędne („o niemal zerowym zużyciu energii”).  Zakłada się  że nowy program priorytetowy wpłynie  pozytywnie na rynek budowlany w Polsce, jest to jak dotąd jedyny instrument wsparcia  dla budowanych domów o niskim zużyciu energii.

Z programu będą mogły skorzystać osoby fizyczne, które budują dom lub kupują mieszkanie/dom od deweloperów (tutaj spółdzielnie mieszkaniowe także może być traktowane jak deweloper). Program będzie się opierał na podobnym systemie jak w przypadku dopłat do kredytów na zakup kolektorów słonecznych, tzn. częściowa spłata kapitału kredytu bankowego na budowę/zakup domu lub mieszkania o niskim zużyciu energii. Wysokość dofinansowania na dom energooszczędny zależna jest od uzyskania rocznego wskaźnika (EUco – jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji).

Celem programu jest:

  • uzyskanie niższych kosztów eksploatacji budynku
  • zwiększenie wartości budynku
  • uzyskanie dopłat do kredytu, pokrywając część kosztów inwestycyjnych

 

Budżet programu dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych wynosi 300 mln zł. Przywiduje się że środki pozwolą na wsparcie około 12 tyś domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych.  Program przewidziany jest na lata 2013-2018.

Więcej informacji:
Program Priorytetowy – Dopłaty do kredowy na zakup domów energooszczędnych