Aktualizacja programu dopłat do kolektorów

W dniu 01.10.2013 weszła w życie kolejna zmiana w programie dotacji do kolektorów słonecznych. Wprowadzona zmiana polega na uzależnieniu kwot dopłat do powierzchni aparatury kolektora . Wcześniej dopłaty do kredytu zależne były od całkowitej powierzchni (wymiary zewnętrzne).

NFOŚiGW uzasadnia zmianę, potrzebą stosowania prostszych reguł, które są bardziej przystępne dla pracowników banków oraz tym że na rynku pojawiły się solary o powierzchni czynnej znacznie różniącej się od całkowitej. Zmiana ma na celu zwiększyć efektywność wydatkowania środków przeznaczonych na dofinansowanie. W związku z powyższym została wprowadzona modyfikacja jednostkowego kosztu kwalifikowanego w wysokości 2 250 zł/m2powierzchni całkowitej na 2 250 zł/m2 powierzchni apertury kolektora

Zmienioną treść programu priorytetowego (Dopłaty do Kredytów na Zakup Kolektorów Słonecznych) można znaleźć TUTAJ